ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 1. Сторони:

  1.1. Постачальник послуг: Кос Юлія.
  1.2. Користувач послуг: будь-яка фізична або юридична особа, яка приймає умови цієї оферти.

 2. Предмет договору:
  2.1. Постачальник надає психологічні консультації та інші послуги, які вказані на сайті DopomogaSobi.
  2.2. Користувач приймає умови цієї оферти шляхом замовлення послуг на сайті.

 3. Умови надання послуг:
  3.1. Вартість послуг та умови оплати вказані на сайті чи індивідуальному спілкуванні.
  3.2. Послуги надаються відповідно до розкладу роботи психолога.

 4. Відповідальність сторін:
  4.1. Постачальник зобов'язується надати послуги якісно та вчасно.
  4.2. Користувач зобов'язується оплатити послуги в строк.

 5. Заключні положення:
  5.1. Цей договір вважається укладеним з моменту прийняття умов оферти користувачем.
  5.2. Сторони згодні вирішувати всі спори шляхом переговорів.

 6. Юрисдикція та право:
  6.1. Цей договір підпадає під законодавство України.